A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Медведівська громада
Черкаська область, Чигиринський район

Про місцеві податки і збори на 2019 рік

Медведівська сільська  рада

Чигиринський район Черкаської області

40 СЕСІЯ   СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ

VІІ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  27 червня 2018 року                                                                                    № 40-1/VІІ                 

   с.Медведівка

 

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік

 

Відповідно до ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.7 п. 12.3, пп. 12.4.1, 12.4.3 п. 12.4, п. 12.5 ст. 12 розділу І, ст. 266, 267, 268, 268-1, 269 – 289 розділу ХІІ, ст. 291 – 297 розділу ХІV Податкового кодексу України, постанови КМУ «Про затвердження Типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», наказу Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», п. 24 ст. 26, п.12 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, сприяння соціально-економічного розвитку територіальної громади сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Вважати таким, що втратило чинність рішення від 27 січня 2017 року №19-3/VІІ «Про місцеві податки і збори на території Медведівської сільської ради»

 

2. Встановити на території Медведівської сільської ради на 2019 рік такі податки і збори:

      2.1. Плату за землю.

      2.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

      2.3. Транспортний податок.

      2.4. Туристичний збір.

      2.5. За місце паркування транспортних засобів.

3. Затвердити:

      3.1. Положення про оподаткування платою за землю (Додаток 1).

      3.2. Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 2).

      3.3. Положення про оподаткування транспортним податком (Додаток 3).

      3.4. Положення про оподаткування туристичного збору (Додаток 4).

      3.5. Положення про оподаткування місць паркування транспортних засобів (Додаток 5.)

3. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації (або іншим можливим способом).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, планування бюджету, соціально-економічного розвитку села та земельних відносин.

    

 

 

Сільський голова                                                                             О.М.Легоняк

                                                                                                                     

                   

 

                      

                                                                                                                  Д О Д А Т О К   1

                                                                                          до рішення сесії сільської ради

                                                                                          № 40-1/VІІ від 27.06.2018 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оподаткування платою за землю на території Медведівської сільської ради, Чигиринського району, Черкаської області

 

І. Платники плати за землю:

1.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв).

1.2. Землекористувачі.

1.3. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

 

ІІ. Об’єкти оподаткування:

2.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

2.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

2.3. Об'єктом оподаткування орендною платою є земельна ділянка, надана в оренду.

 

IІІ. База оподаткування:

3.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до п. 10.2 цього Положення.

3.2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.3. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

 

ІV. Ставки/розмір:

4.1. Ставки земельного податку визначені у Додатку 1.1 до цього Положення. Ставки застосовуються з урахуванням пункту 5.4 цього Положення.

4.2. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

4.2.1. Не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території.

      4.2.2. Не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки землі.

4.2.3. Може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 4.2.2 цього Положення, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

4.2.4. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

V. Пільги зі сплати земельного податку:

    5.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

5.1.1. Від сплати податку звільняються:

5.1.1.1. інваліди першої і другої групи;

5.1.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники АТО та члени та їх сімей.   

5.1.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 5.1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.1.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

5.1.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селі – не більш як 0,25 гектара, в селищі

– не більш як 0,15 гектара, в місті – не більш як 0,10 гектара;

5.1.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

5.1.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

5.1.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

 

5.1.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 5.1.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 5.1.1 цього Положення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 

5.2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб:

5.2.1. Від сплати податку звільняються:

5.2.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

5.2.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

5.2.1.3. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

5.2.1.4. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, суди, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до Законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 5.3. Перелік пільг для фізичних і юридичних осіб визначений у Додатку 1.2 до цього Положення.

 

5.4. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

5.4.1. Не сплачується податок за:

5.4.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

5.4.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

5.4.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

5.4.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

5.4.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

5.4.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

5.4.1.7. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 5.5. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники земельного податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

VІ. Порядок обчислення:

6.1. Порядок обчислення плати за землю.

6.1.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за встановленою формою.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо: розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку; права на користування пільгою із сплати податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення/рішення вважається скасованим (відкликаним).

 6.1.3. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

  1. у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
  2. пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
  3. пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 6.1.4. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5.1.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 6.2. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей

285 – 287 Податкового кодексу України.

 

VІІ. Податковий період:

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

VІІІ. Строк та порядок сплати плати за землю:

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

   У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

8.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

8.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

ІХ. Строк та порядок подання звітності з плати за землю:

9.1. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

9.2. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. 

9.3. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

  У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

 

Х. Додаткові норми Положення:

10.1. Вершацька сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

    Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

10.2. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І – індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                       Н.Ю.Андрущенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Додаток 1.1

                                                                                                               до Положення про оподаткування платою

                                                                                                           за землю на території Медведівської  сільської

                                                                                                          ради, затвердженого рішенням сесії сільської

                                                                                                                     ради № 40-1/VІІ від  27.06.2018 року

 

 

Ставки земельного податку

на 2019 рік,

введені в дію з 1 січня 2019 року

 

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

71

    71254

7125483500

с.Медведівка

71

71254

7125483500

с.Івківці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, які перебувають у власності та користуванні,  нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

Х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

1,000

0,300

3,000

3,000

01.02

Для ведення фермерського господарства 

1,000

0,300

3,000

3,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

-

0,300

3,000

3,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

1,000

0,300

3,000

3,000

01.05

Для індивідуального садівництва 

0,500

0,500

0,500

0,500

01.06

Для колективного садівництва 

1,000

1,000

3,000

3,000

 

      

01.07

Для городництва 

1,000

1,000

3,000

3,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

1,000

1,000

3,000

3,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

1,000

1,000

3,000

3,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

1,000

1,000

5,000

5,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,000

1,000

5,000

5,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

х

х

Х

х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

1,000

0,200

5,000

0,500

02.02

Для колективного житлового будівництва 

1,000

0,200

5,000

0,500

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

1,000

0,200

5,000

0,500

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 

1,000

0,200

5,000

0,500

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

1,000

0,200

5,000

0,500

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

1,000

0,200

5,000

0,500

02.07

Для іншої житлової забудови  

1,000

0,200

5,000

0,500

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

 

03

Землі громадської забудови

х

х

Х

х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

звільнені

-

-

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

звільнені

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

звільнені

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

1,000

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

1,000

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 

1,000

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

1,000

1,000

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

1,000

1,000

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

-

-

-

-

                                                                              

   

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

1,000

1,000

5,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

1,000

1,000

5,000

5,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

1,000

1,000

5,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

1,000

1,000

5,000

5,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

х

х

Х

х

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників 

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників 

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків 

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів 

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків 

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків 

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників 

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ 

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи 

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

х

х

Х

х

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

х

х

Х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей 

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

  

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

Х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення  

-

-

-

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 

-

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

-

-

-

-

07.04

Для колективного дачного будівництва  

-

-

-

-

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

Х

х

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини  

1,000

-

5,000

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів 

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення 

1,000

-

5,000

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

    

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

Х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

-

-

-

-

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

-

-

-

-

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

х

х

Х

х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 

1,000

1,000

1,000

1,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 

1,000

1,000

1,000

1,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення 

1,000

1,000

1,000

1,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

1,000

1,000

1,000

1,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів 

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння 

1,000

1,000

1,000

1,000

10.07

Для рибогосподарських потреб 

1,000

1,000

1,000

1,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

1,000

1,000

1,000

1,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт 

-

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 

-

-

-

-

   

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

11

Землі промисловості

х

х

Х

х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами  

-

-

-

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

1,000

-

5,000

-

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

-

-

-

-

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

-

-

-

-

                                                                                                  

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь