Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Медведівської сільської ради «Про місцеві податки та збори»

Дата: 28.05.2021 14:29
Кількість переглядів: 705

 

Аналіз регуляторного впливу

до проєкту рішення Медведівської сільської ради «Про місцеві податки та збори»

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Медведівської сільської ради «Про місцеві податки та збори», застосування якого пропонується на території населених пунктів Медведівської сільської територіальної громади з 01.01.2022 року,  підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151).

 

Регуляторний орган: Медведівська сільська рада. 

Розробник: Фінансовий відділ Медведівської сільської ради.

Контакти: тел.047 30 95 3 45

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається вирішити шляхом регулювання 

Відповідно до статті 10 та пункту 12.3 статті 12  Податкового кодексу України, законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

Згідно підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Згідно підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, рішення Медведівської сільської ради «Про місцеві податки та збори» повинно бути офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін.

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків та зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямуванні отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів, покращення інфраструктури. 

У разі неприйняття до 15 липня поточного року рішення про встановлення з 01.01.2022 року місцевих податків та зборів, такі податки справлятимуться, виходячи з норми підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів, що спричинить втрати дохідної частини бюджету громади. Як наслідок, будуть не в повній мірі профінансовані соціальні програми громади, а саме:

  • утримання закладів дошкільної, середньої освіти (заробітна плата, оплата енергоносіїв, харчування, комунальних послуг) у сумі 6900,0 тис. грн.;

  • поточний ремонт доріг у сумі 800,0 тис. грн.;

  • благоустрій у сумі 1400,0 тис. грн.

Реформування країни неможливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів.

 

Аналіз ставок місцевих податків та зборів:

 

 

Діючі ставки 

(2021 рік)

Проєкт

(з 01.01.2022 року)

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 

для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб

0,3% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

0,3% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб

0,3% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

0,3% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб

від 0,1% до 0,6%  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

від 0,1% до 0,6% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб

від 0,1% до 0,6%  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

від 0,1% до 0,6% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

Земельний податок:

 

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено

від 0,01% до 3,0% від їх нормативної грошової оцінки

від 0,1% до 3,0% від їх нормативної грошової оцінки

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

10,0% від їх нормативної грошової оцінки

10,0% від їх нормативної грошової оцінки

за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

від 0,01% до 3,0% від  нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

від 0,1% до 3,0% від  нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

Єдиний податок:

 

 

для першої групи платників єдиного податку

10% до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року

10% до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року

для другої групи платників єдиного податку

10% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року

15% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року

Туристичний збір

0,5% для внутрішнього туризму та 1,0% для вїздного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення

0,5% для внутрішнього туризму та 5,0% для в’їздного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення

Транспортний податок

25000 грн. в рік за один автомобіль, рік випуску якого не більше 5 років, середньоринкова ціна – понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року

25000 грн. в рік за один автомобіль, рік випуску якого не більше 5 років, середньоринкова ціна – понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року

Орендна плата за землю

 

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) та орендарем (в межах від розміру земельного податку до 12% нормативної грошової оцінки землі або більше 12% - на конкурентних засадах)

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) та орендарем (в межах від розміру земельного податку до 12% нормативної грошової оцінки землі або більше 12% - на конкурентних засадах)

 

 

 

 

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, єдиного податку, туристичного збору, транспортного податку та орендної плати за землю, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Медведівської сільської територіальної громади.

Встановлення обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставок земельного податку, орендної плати за землю, туристичного збору, єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу місцевого бюджету.

Враховуючи те, що транспортний податок встановлюється Податковим кодексом України, він буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі – 25000 грн. в рік за один об’єкт оподаткування, кількісні показники і суми сплати даного податку не змінюються та не підлягають регулюванню органами місцевого самоврядування (у 2020 році був один платник, сплачено 29,2 тис. грн.).

Разом з тим, у разі не прийняття рішення про встановлення транспортного податку, міська рада порушить норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення відповідного податку.

 

За даними фінансового відділу Медведівської сільської ради, надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2020 році склали – 50,7 тис. грн., у тому числі фізичними особами сплачено 12,9 тис. грн., юридичними особами  37,8 тис. грн.

Земельний податок за 2020 рік надійшов у сумі 295,0 тис. грн., у тому числі сплачено фізичними особами  232,6 тис. грн., юридичними особами  62,4 тис. грн.  

Орендної плати за землю надійшло на загальну суму 3244,5 тис. грн., у тому від юридичних осіб – 2884,6 тис. грн., від фізичних осіб – 359,9 тис. грн.

Єдиного податку за 2020 рік сплачено платниками І та ІІ груп у сумі 635,3 тис. грн. 

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету

тис. грн.

№ з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів

з 01.01.2022 

У разі не прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів 

з 01.01.2022 

Відхилення, тис. грн.

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.

Ставка, %

 

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Податок на нерухоме майно

 

0,1-0,6

 

70,0

 

0,1-0,6

 

60,0

 

-10,0

2

Плата за землю

(ставка земельного податку)

0,1-10,0

550,0

0,01-10,0

420,0

-130,0

3

Єдиний податок

10

15

120,0

2400,00

10

10

120,0

1600,00

0,0

-800,0

4

Орендна плата за землю

3-12

та вище

4400,0

3-12

та вище

3800,0

-600,0

 

Разом/втрати  до бюджету

Х

7540,0

Х

6000,0

-1540,0

 

Прогнозний обсяг є розрахунковим і може змінюватись в залежності від зміни кількості платників, зміни розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, заборгованості по сплаті платежів.

Питання залучення 7540,0 тис. грн. до бюджету територіальної громади від платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, орендної плати за землю, туристичного збору та єдиного податку від платників 1 та 2 груп  пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення сільської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування. Планується незначне збільшення ставок деяких податків, що погоджено з представниками суб’єктів господарювання, у тому числі ставка єдиного податку для платників другої групи з 10% на 15% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного року). У разі не прийняття рішення про встановлення даних податків, громада втратить 1540,0 тис. грн.

Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок, орендна плата за землю, туристичний збір та єдиний податок є джерелами надходжень загального фонду бюджету за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню громади в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

Отже, з метою правового врегулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Медведівською сільськю радою рішення «Про місцеві податки та збори» на території населених пунктів Медведівської сільської територіальної громади з 01.01.2022 року.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Органи місцевого самоврядування

Так

-

Субєкти господарювання, у тому числі субєкти малого підприємництва

Так

 

Так

-

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не можливе, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та, відповідно до Податкового кодексу України, є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

З огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення з 01.01.2022 року місцевих податків та зборів, такі податки справлятимуться, виходячи з норми підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів, що вплине на зменшення надходжень до бюджету громади.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі АРВ, в цілому. Основними цілями його регулювання є:

- виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків та зборів і пільг щодо сплати податків, відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян, територіальної громади і суб’єктів господарювання, та дозволили б збільшити наповнення дохідної частини бюджету громади;

- забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету;

- зменшення навантаження на податковий кодекс з одночасним врахуванням інтересів суб’єктів господарювання, повязаними з оподаткуванням місцевими податками та зборами.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, у разі, якщо сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковим згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів, тому рішення має бути вчасно прийняте, опубліковане та подане до  контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про місцеві податки та збори»

У такому випадку, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, на території Медведівської сільської територіальної громади будуть застосовані ставки, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів, що не дасть можливості наповненню бюджету у повному обсязі. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні 1540,0 тис. грн., що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки зменшення надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих міських програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, житлово-комунального та дорожнього господарства.

Альтернатива 2

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» у запропонованому вигляді 

 

Альтернатива найбільш прийнятна. Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнення цілей державного регулювання, встановлення чітких і прозорих механізмів справляння місцевих податків та зборів на території громади, та відповідне наповнення бюджету. В грошовому еквіваленті бюджет громади отримає 7540,0 тис. грн., що дозволить вирішити найбільш важливі соціальні програми. Ставки податків  обговорені та узгоджені консультаційно, на робочих нарадах та зустрічах з представниками малого бізнесу, тому враховані всі інтереси.

Альтернатива 3

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» з максимальними ставками, дозволеними Податковим кодексом України

 

 

Встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів забезпечить значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету громади (1000,0 тис. грн. - розрахункові надходження), але також значно збільшить податкове навантаженння на платників податків.  

Дана альтернатива може призвести до заборгованості зі сплати податків та зборів, нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, можливого скорочення кількості суб’єктів господарської діяльності, загострення соціальної напруги між місцевою владою та суб’єктами господарювання, що є неприйнятним.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про місцеві податки та збори» 

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 2

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» у запропонованому вигляді

 

Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України та досягнення цілей державного регулювання.

Створення сприятливих фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади за рахунок прогнозованого надходження до бюджету 7540,0 тис. грн. доходів від сплати місцевих податків та зборів. Вдосконалення відносин між місцевою владою та суб’єктами господарювання.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведення відстеження результативності даного регуляторного акта і процедур з його опублікування.

Альтернатива 3

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» з максимальними ставками, дозволеними Податковим кодексом України

Забезпечення максимальних надходжень до бюджету територіальної громади від сплати місцевих податків та зборів (розрахунково  1000,0 тис. грн.), що дасть можливість спрямувати надлишки коштів на соціально-економічний розвиток та інші потреби громади.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведення відстеження результативності даного регуляторного акта і процедур з його опублікування.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про місцеві податки та збори» 

Сплата податків та зборів за ставками, які діяли  до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

Витрати, пов’язані зі сплатою податків та зборів за ставками, які діяли  до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

Альтернатива 2

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» у запропонованому вигляді

 

Сплата податків та зборів за обгрунтованими ставками.

Встановлення пільг по сплаті податків окремим категоріям громадян.

Покращення рівня соціальної захищеності кожного мешканця громади за рахунок збільшення надходжень до бюджету на 1540,0 тис. грн.

Сплата податків за запропонованими ставками.

Альтернатива 3

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» з максимальними ставками, дозволеними Податковим кодексом України

За рахунок зростання надходжень до місцевого бюджету, буде вирішена більша кількість соціальних проблем громади.

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок призведе до несвоєчасної сплати податків та зборів, а це в свою чергу, до нарахування пені та застосування штрафних санкцій.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

Джерело отриманих показників – дані, отримані внаслідок проведення фінансовим відділом Медведівської сільської ради аналізу кількості платників податків та суми надходжень до бюджету від сплати податків.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Всього

1

2

3

4

5

6

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

84

 

84

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100,0

 

100,0

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати рішення сільської ради «Про місцеві податки та збори» 

Сплата податків та зборів за ставками, які діяли  до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

Витрати, пов’язані зі сплатою податків та зборів за ставками, які діяли  до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів у сумі 20603,6 тис. грн.

Альтернатива 2

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» у запропонованому вигляді

 

Сплата податків та зборів за обгрунтованими ставками.

Встановлення пільг по сплаті податків окремим категоріям платників.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалення відносин між місцевою владою та суб'єктами  господарювання, пов'язаних із справлянням податків та зборів, оскільки враховані пропозиції суб'єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням «Про місцеві податки та збори».

Сплата податків за запропонованими ставками у сумі 24339,6 тис. грн.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат розрахована в М-Тесті до цього АРВ. 

Альтернатива 3

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» з максимальними ставками, дозволеними Податковим кодексом України

Відсутні.

За рахунок прийняття максимальних ставок, додаткові витрати будуть збільшені і орієнтовно становитимуть 32000,0 тис. грн. Надмірне податкове навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати малого бізнесу, що може призвести до зменшення кількості робочих місць та заборгованості із сплати податків.

 

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акта, витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта та бюджетні витрати на адміністрування регулювання для субєктів великого і середнього підприємництва – не розраховувалися.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1-цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати рішення міської ради «Про місцеві податки та збори» 

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Така альтернатива не є прийнятною, оскільки місцеві податки та збори будуть сплачуватись платниками за ставками, які діяли  до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на розрахунковому рівні 1540,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати в повній мірі заходи соціального та економічного значення та інші програми громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше).

Альтернатива 2

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» у запропонованому вигляді

 

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть).

Прийняття даної альтернативи відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики, сприяє у досягненні встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння і сплати місцевих податків та зборів. До бюджету громади орієнтовно надійде 7540,0 тис. грн. доходів, що дозволить профінансувати комунальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми. Таким чином, з прийняттям вказаного рішення, буде досягнуто баланс інтересів громади та платників податків.

Альтернатива 3

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» з максимальними ставками, дозволеними Податковим кодексом України

2 – цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними).

Цілі регулювання будуть досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на субєктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме, існує ризик переходу субєктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок, виникне зворотній ефект, що може призвести до занепаду малого бізнесу та зменшення надходжень до бюджету громади. Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Рейтинг результативності досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» у запропонованому вигляді

 

Вирішує проблему. 

Наповнення бюджету громади в орієнтовному обсязі  24339,6 тис. грн., спрямування коштів на соціально-економічний розвиток громади.

Сплата місцевих податків та зборів за обгрунтованими ставками.

Встановлення пільг  для  окремих категорій платників.

Витрати, повязані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його офіційного опублікування.

Сплата податків за запропонованими ставками.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат субєктів господарювання розрахована в

М-Тесті до цього АРВ.

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта

забезпечить поступове досягнення встановлених цілей,

наповнення місцевого бюджету, збереження стабільного фінансового стану субєктів господарювання та  збереження кількості робочих місць.

Альтернатива 3

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» з максимальними ставками, дозволеними Податковим кодексом України

Максимальні надходження до бюджету (орієнтовно у сумі 1000,0 тис. грн.) та спрямування їх на вирішення соціальних проблем громади.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його офіційного опублікування. Надмірне податкове навантаження

спричинить занепад малого бізнесу.

Надмірне податкове навантаження на

субєктів господарювання призведе до ризику переходу в «тінь», як наслідок, зменшиться кількість робочих місць та розмір заробітної плати, що вплине на

підвищення соціальної напруги в громаді.

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про місцеві податки та збори» 

Сплата податків та зборів за ставками, які діяли  до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів, у сумі 6000,0 тис. грн.

Зменшення надходжень до бюджету громади (розрахункові втрати 1540,0 тис. грн.).

Зменшення надходжень до бюджету не дозволить профінансувати в повній мірі основні галузі бюджету, що призведе до

підвищення соціальної напруги в громаді.

 

Переваги обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» у запропонованому вигляді

 

Альтернатива є доцільною. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Прийняття даного рішення забезпечить наповнення бюджету громади, а податкове навантаження  для платників  місцевих податків та зборів не буде надмірним. Прийняте рішення дасть можливість досягнути балансу інтересів  органу місцевого самоврядування і платників  місцевих податків та зборів.

Зміни до чинного законодавтва:

- Податкового кодексу України; 

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

 - інших законодавчих актів (зміна розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Прийняти рішення «Про місцеві податки та збори» з максимальними ставками, дозволеними Податковим кодексом України

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на субєктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету.

Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавтва:

- Податкового кодексу України; 

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

 - інших законодавчих актів (зміна розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині несплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про місцеві податки та збори» 

Сплата податків та зборів за ставками, які діяли  до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

Зменшення надходжень до бюджету громади не дозволить профінансувати в повній мірі заходи соціально-економічного значення.

Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавтва:

- Податкового кодексу України; 

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

 - інших законодавчих актів (зміна розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків та зборів, що є посильним для платників податків та забезпечить фінансову спроможність Чигиринської міської територіальної громади.

 

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Медведівської сільської територіальної громади, аналітичних показників фінансового відділу Медведівської сільської ради станом на 01.01.2021 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розвязання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок місцевих податків та зборів. 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

1. Розробка та оприлюднення проєкту рішення Медведівської сільської ради «Про місцеві податки та збори» та АРВ до нього з метою отримання зауважень та пропозицій;

2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання;

3. Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

4. Отримання висновку та пропозицій від Державної регуляторної служби України

5. Прийняття рішення «Про місцеві податки та збори» на сесії Медведівської сільської ради;

6. Оприлюднення рішення в установленому законодавством порядку;

7. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Встановлення запропонованих ставок місцевих податків та зборів з 01.01.2022 року є основним механізмом, який забезпечить розвязання визначеної проблеми.

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод суб’єктів господарювання, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеної в розділі І цього АРВ.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Адміністрування даного регуляторного акта встановлено нормами Податкового кодексу України.  

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для суб’єктів великого і середнього підприємництва – не проводився.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) згідно з додатком 1 до цього АРВ.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2022 року.

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта.

Враховуючи  норми Бюджетного та Податкового кодексів України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

У разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

У разі, якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та зборів міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів. 

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

 Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі показники:

- сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків та зборів;

- кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків та зборів, на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні показники результативності:   

 

п/н

Назва показника

2021 рік

(очікувані)

2022 рік

(прогноз у разі прийняття рішення «Про місцеві податки та збори»

з 01.01.2022 року)

1

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень, тис.грн.), в тому числі:

7273,0

7540,0

 

диний податок

2480,0

2520,0

 

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

63,0

70,0

 

-плата за землю (разом)

4730,0

4950,0

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

84

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта .

1 година

4

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднення прийнятого рішення:

- на офіційному сайті ради-------;

- в районній газеті «Чигиринські вісті».

Високий

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою  проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження  результативності регуляторного акта буде проводитись фінансовим відділом Медведівської сільської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо суми надходжень коштів до бюджету громади та кількості платників податків, на яких поширюватиметься дія акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за три місяці до закінчення строку дії регуляторного акта.

 

Сільський голова                                                                   Андрій ІВАНЧЕНКО

 

Начальник фінансового відділу  

Медведівської сільської ради

Тетяна БІЛОНОЖКО

95-3-45

 

Додаток 1
 
до аналізу регуляторного впливу проєкту рішення Медведівської сільської ради «Про  місцеві податки та збори» 

 

ТЕСТ

Малого підприємництва (М-тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на субєктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 квітня 2021 року по 16 квітня 2021 року.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет- консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

(опис)

1

Робочі наради та зустрічі з представниками малого бізнесу

4

Доведено до відома СПД основні аспекти проєкту регуляторного акта, надані розяснення щодо ставок, які пропонується затвердити. Обговорено запропоновані ставки місцевих податків та зборів.

2

Телефонні консультації із суб’єктами малого підприємництва

15

Отримано інформацію щодо оптимальних ставок місцевих податків та зборів

 

2. Вимірювання впливу регулювання на субєктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 130 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 130 (одиниць).

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,0% (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів субєктів господарювання»).

 

Представники бізнесу та громадськості не надали офіційних даних, тому розрахунок їх витрат здійснено на підставі припущень розробника.

 

3. Розрахунок витрат субєктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати на пять років

Оцінка «прямих» витрат субєктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв,

машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (сплата податків та зборів, визначених рішенням сільської ради на 2022 рік), гривень

89761,90

(розрахункова середня сума сплати податків одним субєктом малого підприємництва за умови встановлення ставок згідно запропонованого проєкту)

 

 

6

Разом, гривень (сума рядків 1+2+3+4+5)

89761,90

 

 

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

84

8

Сумарно, гривень

7540000,0

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

(Для розрахунку вартості 1 людино-години використовується мінімальна заробітна плата , що з 01 грудня 2021 року становитиме 6500 грн. на місяць та у погодинному розмірі 39,12 грн.)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1год*39,12 грн.=39,12 

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0,5 год*39,12 грн.=19,56 

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0,5год*39,12 грн.=19,56

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

0

0

0

14

Разом, гривень

78,24 

0

0