Про надання згоди на добровільне обיєднання територіальних громад

УКРАЇНА

МЕДВЕДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Чигиринського району, Черкаської області

РІШЕННЯ

12сесії VІІ скликання


 


 


 

від «29» вересня 2016року №12-1/VІІ


 


 

Про надання згоди на добровільне

обיєднання територіальних громад


 


 

   Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне обєднання територіальних громад», розглянувши ініціативу (пропозиції) щодо обєднання депутатів сільської ради, результати громадських обговорень, Медведівська сільська рада ВИРІШИЛА:


 

  1. Дати згоду на добровільне обєднання територіальних громад сіл  Медведівка та Івківці Медведівської сільської ради, сіл Головківка та Скельки Головківскої сільської ради, сіл Мельники та Буда Мельниківської сільської ради, сіл Замיятниця та Деменці Замיятницької сільської ради, сіл Полуднівка, Новоселиця, Рублівка, Чмирівка Новоселицької сільської ради в об’єднану територіальну громаду з центром в с.Медведівка.
  2. Сільському голові звернутися до Головківської, Мельниківської, Замятницької, Новоселицької сільських рад з пропозицією про добровільне обיєднання територіальних громад.


 


 


 

Сільський голова                                                                                   О.М.Легоняк

Фото без опису

МЕДВЕДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від  23.11.2017 р.                                 с.Медведівка                        №07

 

Про проведення громадського обговорення

щодо добровільного об’єднання

територіальних громад .

            Відповідно до положень Порядку  проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням  сесії  7  скликання Медведівської сільської ради №21-2 від 27.02.2017 року листа № 829-02-17/1 від 16.11.2017 року Чигринської міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад Чигиринського району» , та ч.2 ст.6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»:

1.                     Провести громадське обговорення в період з 23 листопада 2017 року по 01 грудня  2017 року, з метою вивчення пропозицій мешканців громади щодо ініціювання добровільного об’єднання  територіальних громад  міста Чигирин і селища Чернече Чигиринської міської ради та сіл Боровиця, с.Вершаці, с.Тарасо-Григорівка, с-ща Кудашеве, с.Галаганівка, с.Головківка, с-ща.Скелівка , с. Зам’ятниця, с.Деменці , с.Іванівка,с. Вдовичене, с-ща Бурякове, с-ща Гненне, с.Красносілля, с.Розсошинці, с.Погорільці, с.Матвіївка, с-ща Скаржинка,с. Медведівка, с.Івківці, с.Мельники, с-ще. Буда, с.Новоселиця, с.Полуднівка, с.Чмирівка, с.Рублівка, с.Рацево, с.Вітове, с.Стецівка, с.Суботів, с.Тіньки, с.Топилівка, с.Трушівці, с.Худоліївка  в Чигиринську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в місті Чигирин , Чигиринського району, Черкаської області.

2.                     В рамках громадського обговорення  призначити  відповідальним за збір пропозицій від мешканців територіальної громади сіл Медведівка та Івківці секретаря виконкому Андрущенко Ніну Юріївну.

3.                     Пропозиції мешканців територіальної громади приймаються в письмовому вигляді з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, адреси мешканця та зазначення його думки щодо ініціативи добровільного об’єднання громад.

4.                     Депутатам Медведівської сільської ради провести по будинковий обхід  жителів громади відповідно  до виборчих округів та провести протокольне опитування мешканців (зразок опитувального листа додається).

5.                     Розмістити на території громади інформаційні оголошення щодо громадського обговорення та громадські слухання провести 11 грудня 2017 року 0 10 годині в приміщенні Медведівської сільської ради.

6.                     Включити до порядку денного наступної сесії Медведівської сільської ради питання про добровільне об’єднання територіальних громад на основі результатів громадського обговорення.

 

 

                  Сільський голова                                                                         О.М.Легоняк

 

 

      Інформація Медведівської сільської ради про результати громадського обговорення щодо ініціювання добровільного об'єднання в Чигиринську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в місті Чигирин.

       За результатами обговорення Медведівська громада не підтримала об'єднання в Чигиринську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в місті Чигирин.

 

 

 

Фото без опису

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

МЕДВЕДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від  09   липня 2018року                                                                                №08

 

Про вивчення  пропозицій щодо ініціювання

добровільного обיєднання  територіальних

громад та її громадське обговорення

 

 

 Відповідно до частини 3 статті 5 Закону України «Про добровільне обיєднання  територіальних громад», статей 42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням звернення депутатів сільської ради:

 

  1. Провести вивчення звернення (пропозиції) депутатів сільської ради про добровільне обיєднання територіальних громад та подати відповідні пропозиції доручити секретарю сільської ради Андрущенко Н.Ю.
  2. Провести громадське обговорення щодо можливого добровільного обיєднання територіальних громад згідно законодавства з дня прийняття цього розпорядження доручити секретарю сільської ради Андрущенко Н.Ю.
  3. Включити до порядку денного 41  сесії  VІІ скликання сільської ради питання  про добровільне обיєднання територіальних громад сіл Медведівка та Івківці Медведівської сільської ради, сіл Головківка та Скельки Головківскої сільської ради, сіл Мельники та Буда Мельниківської сільської ради, сіл Замיятниця та Деменці Замיятницької сільської ради, сіл Полуднівка, Новоселиця, Рублівка, Чмирівка Новоселицької сільської ради, сіл Матвіївка, Скаржинка Матвіївської сільської ради,  села Худоліївка Худоліївської сільської ради, села Трушівці Трушівської сільської ради, села Суботів Суботівської сільської ради в об’єднану територіальну громаду з центром в с.Медведівка.
  4. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                                                      О.М.Легоняк

 

УКРАЇНА

МЕДВЕДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Чигиринського району, Черкаської області

РІШЕННЯ

 41сесії VІІ скликання

 

 

 

від «11» липня 2018 року №41-1/VІІ

 

 

Про надання згоди на добровільне

обיєднання територіальних громад

 

 

   Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу (пропозиції) щодо об׳єднання депутатів сільської ради, результати громадських обговорень, Медведівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл  Медведівка та Івківці Медведівської сільської ради, сіл Головківка та Скельки Головківскої сільської ради, сіл Мельники та Буда Мельниківської сільської ради, сіл Замיятниця та Деменці Замיятницької сільської ради, сіл Полуднівка, Новоселиця, Рублівка, Чмирівка Новоселицької сільської ради, села Худоліївка Худоліївської сільської ради, сіл Матвіївка та Скаржинка Матвіївської сільської ради, селаТрушівці Трушівської сільської ради, села Суботів Суботівської сільської ради в об’єднану територіальну громаду з центром в с.Медведівка.
  2. Сільському голові звернутися до Головківської, Мельниківської, Замятницької, Новоселицької, Худоліївської, Матвіївської, Трушівської та Суботівської сільських рад з пропозицією про добровільне обיєднання територіальних громад.

 

 

 

Сільський голова                                                                                   О.М.Легоняк

 

 

Фото без опису

 УКРАЇНА

МЕДВЕДІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 10

 

від 07 серпня 2018  року

Про утворення спільної робочої

групи з підготовки проектів рішень

щодо добровільного об’єднання

територіальних громад

 

Відповідно до частини 3 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішення Медведівської сільської ради №41-1/VІІ від 11 липня 2018 року, Зам'ятницької  сільської ради №30-1/ VІІ від 27 липня 2018 року, Головківської сільської ради №32-4/VІІ від 23 липня 2018 року про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад:

1. Утворити спільну робочу групу з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у складі:

1) Легоняк О.М., голова Медведівської сільської ради;

2) Лавріненко О.Г., житель села Медведівка;

          3) Григора Г. І., голова Зам'ятницької сільської ради;

          4) Гончаренко Г.І., депутат Зам'ятницької сільської ради;

          5) Дарієнко Г.Д., голова Головківської сільської ради;

          6) Заєць О.В., депутат Головківської сільської ради;

       

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

     Сільський голова                                               О.М.Легоняк

Фото без опису

Україна

МЕДВЕДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Чигиринського району, Черкаської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від  07.08.2018 р.                                                                        №  11

 

 

Про проведення громадських слухань

щодо добровільного об'єднання

територіальних громад


 

У відповідності  до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», з метою забезпечення належного розгляду питання  щодо ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад, враховуючи рішення сесії Медведівської сільської ради №41-1/VІІ від 11.07.2018 року «Про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад», розпорядження  секретаря сільської ради від 07.06.2018 року №10 «Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад» та проект рішення сесії Медведівської сільської ради, який буде розглянуто 08.08.2018  року на позачерговій сесії сільської ради «Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

 

1. 08.08.2018 року о 15 годині в приміщенні Медведівської сільської ради відбудуться  громадські слухання по питанню добровільного об’єднання територіальних громад сіл Медведівка, Івківці Медведівської сільської ради, села Головківка та селища Скелівка Головківської сільської ради, сіл Зам'ятниця та Деменці Зам'ятницької сільської ради в  Медведівську територіальну громаду з центром у  селі  Медведівка. 

 

2. Доручити секретарю Медведівської сільської ради Н.Ю.Андрущенко забезпечити оприлюднення даного розпорядження  на сайті Медведівської сільської  ради.

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

  

Сільський голова                                                            О.М.Легоняк

 

                                                           

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь